Sedlarnas historia

Utställningen berättar om den svenska sedelhistorien, från världens första banksedlar fram till dagens sedlar.

1661 gav Stockholm Banco ut Sveriges första sedlar som också är de första banksedlarna i världen.1668 bildades Riksens ständers bank, nuvarande Riksbanken, och efter en period med sedelförbud började de på 1700-talet att ge ut sedlar igen. Se hur sedlarna ändrat form och färg i takt med att tryckeritekniken och säkerhetsdetaljerna utvecklats.

Utställningen visas i Oxhuset som är museets huvudbyggnad med entré, butik och brukscafée.