Livet på bruket

Utställningen berättar om alla de människor som har arbetat och bott på Tumba bruk.

Pappersbruket startades 1755 av Riksbanken för att de skulle kunna kontrollera tillverkningen av sedelpapper och minska risken för förfalskningar. Två holländska pappersmästare smugglades till Sverige för att med hjälp av sina yrkeshemligheter starta upp papperstillverkningen.

Bruket fylldes på med människor som arbetade för Riksbanken, antingen direkt med pappersproduktionen eller med annat som behövdes för att det lilla samhället skulle fungera. Många föddes, gick i skola, bildade familj och dog här.

Utställningen visas i Kölnan som byggdes 1763 och är ett av brukets äldsta hus.