Brandstationen på bruket

I den gamla brandstationen, det så kallade Spruthuset, finns en utställning om brandskyddet vid Tumba bruk.

Spruthuset byggdes 1926 för att fungera som brukets brandstation. Mellan 1938 och 1957 var detta även huvudstation för Botkyrka Grödinge Brandkår. Här finns en brandbil som det går att provsitta i, hjälmar, slangar, en motorspruta, och mycket annat som använts på brandstationen.