Lågstadiet

Barn som gör papper

Livet och arbetet på Tumba bruk

Årskurs: 1-3
Plats: erbjuds både digitalt via Teams och på plats i museet

En visning om hur människor har levt och arbetat på sedelpappersbruket sedan år 1755 fram till idag. I dialog reflekterar vi kring brukssamhällets funktioner, jämställdhet och barnens liv på bruket.

Händer i rörelse – avtryck i papper

Årskurs: 1-3
Plats: endast på plats i museet

En interaktiv visning om vattenmärket i våra sedlar där eleverna gör egna vattenmärken med hjälp av sina händer.

Vad är ett papper?

Årskurs: 1-3
Plats: endast på plats i museet

En interaktiv visning om papperets funktion och kvalité. Vad som gör att ett papper är just ett papper och vilka råmaterialen är och tillverkningens olika moment. Avslutningsvis tillverkar vi papper för hand.

Riksbanken: uppdraget och våra sedlar

Årskurs: 1-3
Plats: digitalt via Teams eller på plats

En dialogvisning där vi berättar om Riksbankens uppdrag. I smågrupper undersöker vi sedlarnas funktion. Kostnadsfria tillfällen finns genom ett samarbete med Sveriges riksbank.

Papperslådan

Årskurs: 1-3
Plats: endast digitalt via Teams

En visning med tillhörande workshop. I visningen introducerar vi gruppen till papper som material och visar hur tillverkningsprocessen går till. I workshopen gör ni eget papper hos er genom att använda materialet i lådan som skickas till er några dagar i förväg. Vi finns med er digitalt för support i tillverkningens olika moment.

Pris skolerbjudande

600 kr per visning. För Papperslådan är priset 1500 kr, då ingår två visning och workshop i halvklass och allt material som behövs. Skolor i Botkyrka har kostnadsfria visningar genom ett samarbete med Botkyrka kommun. Kostnadsfria tillfällen finns.

Antal deltagare

15 elever per grupp för skolvisningar på plats i museet. Två halvklasser kan gå parallella visningar. Vid digitala skolvisningar ges vissa i halvklass och andra i helklass.

Tidsåtgång

Beräknad tidsåtgång är 45 minuter. Papperslådan tar 60 minuter.

Kontakt och bokning:

Mejla din bokningsförfrågan eller frågor till info@tumbabruksmuseum.se eller ring på telefon 08-519 553 46.