Förskola och förskoleklass

Barn som gör ett handavtryck

Visning – Det var en gång…

Ålder: passar från 3 år
Plats: erbjuds både digitalt via Teams och på plats i museet

En dialogvisning om barnens liv på bruket. Vi utgår från minimiljöerna i en av våra utställningar. Avslutningsvis gör vi en gemensam reflektionsteckning.

Papper i förskolan

Ålder: passar från förskolans sista år och i förskoleklass
Plats: endast på plats på museet

Om papper som material i vardagen. Vi berättar om vad som är ett papper och om papperets livscykel samt tillverkar eget papper.

Papperslådan

Ålder: passar från 3 år
Plats: endast digitalt via Teams

En visning med tillhörande workshop. I visningen introducerar vi gruppen till papper som material och visar hur tillverkningsprocessen går till. I workshopen gör ni eget papper hos er genom att använda materialet i lådan som skickas till er några dagar i förväg. Vi finns med er digitalt för support i tillverkningens olika moment. Passar från förskolans sista år och i förskoleklass.

Pris skolerbjudanden

600 kr per visning. För Papperslådan är priset 1500 kr, då ingår två visning och workshop i halvklass och allt material som behövs. Skolor i Botkyrka har kostnadsfria visningar genom ett samarbete med Botkyrka kommun. Kostnadsfria tillfällen finns.

Antal deltagare

15 elever per grupp för skolvisningar på plats i museet. Två halvklasser kan gå parallella visningar. Vid digitala skolvisningar ges vissa i halvklass och andra i helklass.

Tidsåtgång

Beräknad tidsåtgång är 45 minuter. Papperslådan tar 60 minuter.

Kontakt och bokning:

Mejla din bokningsförfrågan eller frågor till info@tumbabruksmuseum.se eller ring på telefon 08-519 553 46.