Samlingar

Början till museets samlingar var att ingenjör Wallentin under 1930-talet samlade ihop en rad verktyg och liknande. Dessa föremål placerades ursprungligen i ett rum i det s.k. Klockhuset. När det ursprungliga Tumba Bruksmuseum öppnade år 1968 hade ytterligare ett antal föremål främst från papperstillverkningen sparats undan och magasinerats.

Statens Historiska Museer

När Sveriges Riksbank sålde pappersbruket och tryckeriet till Crane AB 2001/2002 skänktes museisamlingarna till Kungl. Myntkabinettet (Statens Historiska Museer) som sedan 2005 driver det nya Tumba bruksmuseum. År 2019 mottog Tumba bruksmuseum en större gåva från Crane AB innehållande pressplattor för vattenmärkestillverkning samt ett större antal vaxgravyrer. Därutöver har museet sedan 2005 mottagit ett mindre antal fotografier, brev och liknande föremål med anknytning till museets verksamhetsområde.

I samlingarna ingår följande huvudkategorier:

 • Verktyg för papperstillverkning för hand
 • Mindre maskiner (från pappersverkstaden)
 • Formar för tillverkning av papper
 • Formbindarverktyg
 • Laboratorieutrustning
 • Pressplattor för vattenmärkestillverkning
 • Vaxgravyrer för vattenmärkestillverkning
 • Tryckplåtar
 • Snickeriverktyg
 • Bruksföremål
 • Brandutrustning
 • Trädgårdsredskap
 • Möbler
 • Ritningar
 • Skisser
 • Planscher
 • Kartor
 • Fotosamling
 • Tavlor
 • Böcker
 • Arkivalier av diverse slag
 • Referensmaterial – råvaror
 • Pappersprover
 • Sedlar
 • Lottsedlar
 • Pass
 • Trycksaker – marknadsföring
 • Varia

Kontakt samlingar och arkiv

Richard Kjellgren, förste antikvarie, numismatik,
+46(0)8-519 553 14, richard.kjellgren@shm.se

För mer information om Statens historiska museers samlingar