Pengalabbet – skolprogram

Ekonomi finns överallt runt omkring oss, även om vi inte alltid tänker på det. I Pengalabbet ges eleverna en möjlighet att lära och leka om ekonomi och pengar. Skolprogrammet är anpassat för grundskolans år 4-6.

Pengalabbet är uppbyggt kring ett spel som går ut på att hantera och ta ansvar för en månadslön. Genom värderingsövningar och uppgifter tar eleverna ställning i ekonomiska frågor och får diskutera utmaningar inom vardagsekonomi och göra konsumentrelaterade val.

Syftet är att skapa en medvetenhet om privat- och vardagsekonomi hos eleverna.

Eleverna får en ökad medvetenhet om hur ekonomiska medel kan distribueras i samhället, och förståelse för att hushållens ekonomiska förutsättningar varierar. De får även möta ekonomiska begrepp som t ex ränta, försäkring, skatt, lån och sparande. Målet är att på ett lekfullt sätt ge eleverna kunskap och perspektiv för att i framtiden kunna hantera sin privatekonomi på ett medvetet och planerat vis.

Pengalabbet på Tumba bruksmuseum

Vårt skolprogram kopplar till följande i läroplanen (Lgr11)

Inför ert besök
Skolprogrammet genomförs i halvklass. Vi ser gärna att ni har delat halvklassen i tre grupper inför besöket. Tänk på att eleverna ska samarbeta väl under tidspress. Läraren fungerar som en resurs och är delaktig under aktivitetens gång.

För bokning eller frågor når ni oss på: info@tumbabruksmuseum.se eller 08-519 553 46
Besöksadress: Sven Palmes väg 2, Tumba

Genom ett samarbete med Botkyrka kommun har vi möjlighet att erbjuda programmet kostnadsfritt inom Botkyrka – övriga skolor betalar 620 kr/gång