Pengalabbet – Skolaktivitet

Information till lärare

Ekonomi finns överallt runt omkring oss, även om vi inte alltid tänker på det.
I Pengalabbet ges eleverna en möjlighet att på ett interaktivt och kreativt sätt utforska privatekonomins värld, lära och leka om ekonomi och pengar. Skolprogrammet är anpassat för grundskolans år 4-6.

Hur går det till?

Pengalabbet är uppbyggt kring ett spel som går ut på att hantera och ta ansvar för en månadslön. Eleverna delas in i grupper.
Genom värderingsövningar och uppgifter tar eleverna ställning i ekonomiska frågor. De diskuterar utmaningar inom vardagsekonomi och gör konsumentrelaterade val. När spelet är genomfört håller museipedagogen i en gemensam avslutande diskussion.
Aktiviteten tar 60 minuter.

Syfte

Syftet med vårt skolprogram är att skapa en medvetenhet om privat- och vardagsekonomi hos eleverna. Genom att ställas inför olika val och situationer som kan uppstå i vardagen får eleverna reflektera över vad i deras vardag som kostar och hur mycket. Eleverna samarbetar och löser uppdrag samt argumenterar i sina ställningstaganden.

I skolprogrammet får eleverna även en ökad medvetenhet om hur ekonomiska medel kan distribueras i samhället, och förståelse för att hushållens ekonomiska förutsättningar varierar. De får även möta ekonomiska begrepp som t ex ränta, försäkring, skatt, lån och sparande.
Målet är att på ett lekfullt sätt ge eleverna kunskap och perspektiv för att i framtiden kunna hantera sin privatekonomi på ett medvetet och planerat vis.

Vårt skolprogram kopplar till följande i läroplanen (Lgr11)

Samhällskunskap

– Vi diskuterar privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
– Vi visar på olika ekonomiska villkor och förutsättningar för personer i Sverige idag.
– Eleverna introduceras till skattesystemet. Vi undersöker relationen mellan inkomst och skatt och visar på hur skatten delas.

Hem- och konsumentkunskap

Vi diskuterar hur vi som konsumenter kan göra medvetna val, och hur de påverkar vår ekonomi.
– Vi undersöker vanliga kostnader i ett hushåll, jämför priser och utgifter med dem.
– Vi visar hur ekonomin kan se ut i olika hushåll.

Svenska

– Eleverna får tillfälle att prova på argumentation i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
– Vi ger tillfälle för eleverna att ge muntliga presentationer.

Inför ert besök

Skolprogrammet genomförs i halvklass. Vi ser gärna att ni har delat halvklassen i tre grupper inför besöket. Tänk på att eleverna ska samarbeta väl under tidspress. Läraren fungerar som en resurs och är delaktig under aktivitetens gång.

För bokning eller frågor når ni oss på: info@tumbabruksmuseum.se eller 08-519 553 46
Besöksadress: Sven Palmes väg 2, Tumba

Genom ett samarbete med Botkyrka kommun har vi möjlighet att erbjuda programmet kostnadsfritt inom Botkyrka – övriga skolor betalar 620 kr/gång

.