Papperslådan för skolor

Följ med på papperets resa till Sverige. Boka in dig och din klass på en visning med tillhörande workshop på temat papper. Vi skickar allt du behöver till workshopen i en låda.

Materialet i lådan

En vecka innan visningen skickar vi ut en låda med material till er. I den finns till exempel baljor, formar, dukar, klädnypor och pappersmassa. Vi har en särskild genomgång av lådans innehåll med er som pedagoger så ni vet hur ni ska förbereda workshopen. En vecka efter visningen packar ni ned allt och skickar tillbaka lådan enligt instruktioner som kommer med.

Visning om papper som material

Vi håller en introduktion till vad papper är direkt från vår pappersverkstad på museet. Vi berättar om råmaterial, historia och tillverkningsprocess och visar när vi gör papper. Tidsåtgången är ca 20 minuter. Vid den bokade visningstiden ses vi på Microsoft Teams. Länken skickas dagen innan.

Workshop gör eget papper

Genom att använda materialet i lådan och med våra instruktioner kan ni tillverka eget papper med gruppen. Allt ni behöver finns med. Det är bra att vara i ett utrymme som inte är känsligt för vatten, så som en verkstad eller våtrum, då det kommer att droppa en del. Tänk på att era papper behöver hänga och torka ett par dagar efter varje workshoptillfälle.  Under er tillverkning stannar vi kvar digitalt tills ni har kommit igång. Om det behövs så stannar vi kvar under hela er workshoptid.

Tidsåtgången är cirka 40 minuter.

Antal elever

Visning och workshop görs i halvklass (max 15 elever per halvklass). Varje låda inkluderar därför två tillfällen med visning och workshop samt material till en helklass om max 30 elever.

Pris

1500 kr (visning och workshop + material)
Skolor i Botkyrka har kostnadsfria visningar genom ett samarbete med Botkyrka kommun.

Kontakt och bokning:

Via mejl info@tumbabruksmuseum.se eller telefon på 08-519 553 46.