Kontakt

Adress Tumba bruksmuseum

Sven Palmes väg 2, 147 43 Tumba

Allmän information och bokning 

08-5195 5346, info@tumbabruksmuseum.se

Kontakt personal

Elin Ekeroth Kjellgren, enhetschef och press: 08-5195 5348, elin.kjellgren@shm.se

Josephine Radler, museivärd: 08-519 553 43

Kontakt samlingar och arkiv

Richard Kjellgren, förste antikvarie, numismatik,
+46(0)8-519 553 14, richard.kjellgren@shm.se

Peter Sedelius, konservator, ansvarig för metall,
+46(0)8-402 30 54, peter.sedelius@shm.se