Om museet

Tumba bruksmuseum berättar om Sveriges sedelhistoria och om de människor som levt och arbetat på Tumba pappersbruk.

Museet håller liv i den gamla hantverkstraditionen att tillverka papper för hand och erbjuder både visningar och prova på-verksamhet.

Tumba pappersbruk startades av Riksbanken 1755 för att de ville tillverka sitt eget sedelpapper. Runt bruket växte ett litet samhälle fram och här har hundratals människor levt och arbetat.

2002 sålde Riksbanken sedelproduktionen till Crane AB som fortsatt verksamheten på ett avstängt område intill museet. Riksbanken lämnade samtidigt övriga byggnader i gåva till svenska staten och Statens fastighetsverk förvaltar idag bruksområdet som ett nationellt kulturarv.

Tumba bruksmuseum invigdes 2005 och ingår i Statens historiska museer. Museet finansieras främst av Stiftelsen Tumba Bruk som inrättades av Riksbanken i samband med försäljningen av Tumba Bruk år 2002. Därutöver bidrar Botkyrka kommun och Crane AB årligen med driftsbidrag.