Om museet

Tumba bruksmuseum berättar om Sveriges sedelhistoria och om de människor som levt och arbetat på Tumba pappersbruk.

Svenskt sedelpapper har tillverkats i Tumba bruk, strax söder om Stockholm, sedan 1755. Än idag är tillverkningen av sedelpapper igång på bruket. Miljön och byggnaderna i bruket speglar både det kulturhistoriska arvet och den industriella verksamheten.

Museets och de svenska sedlarnas historia

Bevarat hantverkstraditionen

Handpapperstillverkningen är hjärtat i museets verksamhet än idag, vi erbjuder erbjuder både visningar och prova på-verksamhet. Vår verkstad ligger i Röda magasinet där även utställningen om papperets historia finns. Vi tillverkar papper för hand med bomullsmassa som vi maler i vår Holländare.

Testa att göra ditt eget papper

Besök bruket

I fyra hus inom bruksområdet finns utställningar om brukets-, papperets- och sedlarnas historia. Holländska pappersmästare, brukspersonligheter och en skolmoster kliver fram ur historien. Här skildras arbetet kring sedel- och papperstillverkningen och den speciella arbetsmiljön där arbetarna också bodde. Det är det lilla samhället i det stora sammanhanget.

Planera ditt besök

Besök oss hemifrån

Ta del av Tumba bruksmuseums spännande historier, guidade visningar, lär dig göra eget papper, oavsett var du befinner dig.

Gör ett digitalt besök

En del av Statens historiska museer

2002 sålde Riksbanken sedelproduktionen till Crane AB som fortsatt verksamheten på ett avstängt område intill museet. Riksbanken lämnade samtidigt övriga byggnader i gåva till svenska staten och Statens fastighetsverk förvaltar idag bruksområdet som ett nationellt kulturarv.

Tumba bruksmuseum invigdes 2005 och ingår i myndigheten Statens historiska museer. Museet finansieras främst av Stiftelsen Tumba Bruk som inrättades av Riksbanken i samband med försäljningen av Tumba Bruk år 2002. Därutöver bidrar Botkyrka kommun och Crane AB årligen med driftsbidrag.

Besök myndighetens webbplats

Museerna som ingår i myndigheten är:

Hallwylska museet
Historiska museet
Livrustkammaren
Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet
Skoklosters slott
Sveriges Museum om Förintelsen