Tillgänglighet

Museets utställningar finns i fyra olika byggnader och tre av dessa är tillgänglighetsanpassade.

Oxhuset

Här finns museets entré, butik och Brukscaféet samt utställningen Sedlarnas historia. Lokalerna är anpassade för rullstol med hiss och handikapptoalett.

Röda magasinet

Här finns utställningen om Papperets historia och pappersverkstan. Lokalen är anpassad för rullstol och har handikapptoalett.

Spruthuset

Här finns brukets gamla brandstation med en utställning om brandskyddet. Lokalen är anpassad för rullstol.

Kölnan

Byggnaden Kölnan är tyvärr inte tillgänglighetsanpassad på grund av att den är byggnadsminnesmärkt även inomhus. Här finns utställningen om livet på bruket som också är tillgänglig i digital form via en dator i Oxhuset.

P-platser

Handikapparkering finns invid Oxhuset. Fråga gärna i entrén då p-skylten är svår att se!

Audioguide

Audioguide finns kostnadsfritt.