Tumba Bruksmuseum
Tumba Bruksmuseum

Brukssamhälle

Ett bruk är en industri där man bearbetar råvaror på olika sätt. I närheten av industrin finns bostäder och platsen kallas ofta för ett brukssamhälle.

På 1600- och 1700-talen byggs flera brukssamhällen upp till exempel kring gruvor. Bruksamhällena skiljer sig från byarna på landet. I brukssamhällena bor arbetarna vanligtvis i särskilda arbetarbostäder och bruksägaren i ett större och finare hus. I närheten finns en kyrka, en handelsbod, ett magasin och oftast också en skola och ett värdshus.

Vid den här tiden är det bruksherren som bestämmer på bruken. Samtidigt har de också krav på sig att se till att bruksarbetarna har det bra. Till exempel så ska det finnas skydd mot arbetslöshet och möjlighet att klara sig ekonomiskt vid sjukdom och när man blir gammal och inte längre kan arbeta. Så var det inte i samhället utanför bruken.

En annan skillnad är att de som arbetar på bruken är specialiserade inom sitt yrke. Det gör att arbetarna på bruken ibland har en högre status än till exempel lantarbetare. Yrkeskunskaperna går ofta i arv från generation till generation.

Vid den här tiden skiljer sig Tumba bruk lite från till exempel järnbruken, eftersom bruket inte ägs av någon enskild bruksherre utan av riksdagen. I Tumba bruk är det förvaltaren som representerar ägaren.

 

Tumba Bruks historia - inledning Tumba bruks historia
   Tumba Bruks historia - 1700tal 1700-tal
   Tumba Bruks historia - 1800tal 1800-tal
   Tumba Bruks historia - 1900tal 1900-tal
   Tumba Bruks historia - 2000tal 2000-tal
   Tåget till Tumba Tåget till Tumba
   Brukssamhälle Brukssamhälle
pappersskolan Pappersskolan
Bruka en bruksmiljö Bruka en bruksmiljö
Barnen på bruket Barnen på bruket

Lärarhandledning Lärarhandledning
pdfer PDF
litteraturtips Läs mer
ordlista Ordlista (SFI)

 

Tumbaån - förutsättning för bruket
Brukssamhällena byggs vanligtvis i närheten av åar eftersom det går att utnyttja vattnet som energikälla.