Tumba Bruksmuseum
Tumba Bruksmuseum

Antal anställda vid Tumba bruk

År 1755 arbetar omkring tjugo personer vid bruket. Snart växer verksamheten och Tumba Bruk blir en av de viktigaste arbetsgivarna i trakten.

Tumba Bruks historia Tumba Bruks historia

 

Tumba Bruks historia - inledning Tumba bruks historia
   Tumba Bruks historia - 1700tal 1700-tal
   Tumba Bruks historia - 1800tal 1800-tal
   Tumba Bruks historia - 1900tal 1900-tal
   Tumba Bruks historia - 2000tal 2000-tal
   Vad är ett bruk? Vad är ett bruk?
pappersskolan Pappersskolan
Bruka en bruksmiljö Bruka en bruksmiljö
Barnen på bruket Barnen på bruket

Lärarhandledning Lärarhandledning
pdfer PDF
litteraturtips Läs mer
ordlista Ordlista (SFI)