Tumba Bruksmuseum
Tumba Bruksmuseum

Tumba bruk under 1900-talet

I början av 1900-talet köper Tumba bruk Lill-Tumba gård, som ligger i anslutning till bruksområdet. Vid samma tid dras ett smalspårigt stickspår från Tumba järnvägsstation. Spåret behövs bland annat för de tunga transporterna av lump.

Återigen bygger bruket ut, först en ny fabriksbyggnad, sedan nya bostäder för arbetarna. Man uppför också en brandstation, ett så kallat ”spruthus”, nära ån.

År 1939 installeras en pappersmaskin på Tumba. I och med det minskar tillverkningen av handgjort sedelpapper, för att så småningom helt upphöra. Men konsten att tillverka papper för hand glöms inte bort. På 1960-talet inreder man ett museum i Kölnan där man också visar hur handpapperstillverkning går till.

På 1970-talet flyttar Riksbanken sitt sedeltryckeri till bruket. Då tillverkas både sedelpapperet och sedlarna här. Dessutom tillverkas bland annat skriv- och ritpapper.

Sjövillorna

 

Tumba Bruks historia - inledning Tumba bruks historia
   Tumba Bruks historia - 1700tal 1700-tal
   Tumba Bruks historia - 1800tal 1800-tal
   Tumba Bruks historia - 1900tal 1900-tal
   Tumba Bruks historia - 2000tal 2000-tal
   Tåget till Tumba Tåget till Tumba
   Brukssamhälle Brukssamhälle
pappersskolan Pappersskolan
Bruka en bruksmiljö Bruka en bruksmiljö
Barnen på bruket Barnen på bruket

Lärarhandledning Lärarhandledning
pdfer PDF
litteraturtips Läs mer
ordlista Ordlista (SFI)

 

Tumbas första pappersmaskin
Tumba Bruks första pappersmaskin