Tumba bruksmuseum

Ny utställning öppnar 27/2

Riksbanken 350 år

- från sedelförbud till minusränta


 
år 2018 fyller världens äldsta centralbank, Sveriges riksbank, 350 år.
Med anledning av detta visas en liten jubileumsutställning på Tumba Bruksmuseum.
 
Utställningen är en berättelse om Riksbanken, Sveriges samhällsutveckling och om makt.
Vilken roll har Riksbanken haft? Hur har den påverkat och påverkats av olika ekonomiska och politiska händelser?
 
Riksbankens organisation, uppgifter och arbetsmetoder har skiftat genom historien,
men från första början och fram till idag har en av Riksbankens uppgifter
varit att upprätthålla ett fast penningvärde.
 
Utställningen på Tumba Bruksmuseum kan ses från 27 feb 2018 till mars 2019.
Läs hela pressmeddelandet här

Vi bygger om vår hemsida 2018
Under tiden arbetet pågår kan du nå vår gamla sida här
 
Vi kommer under arbetet endast att uppdatera denna sida.
Alla viktiga nyheter publiceras på facebook.

Tumba Bruksmuseum
08-5195 5346
Sven Palmes väg 2, Tumba